baggrund

Indledningsvis en begrebsafklaring. Ordet »mindfulness« kan oversættes til godt dansk med ordene »bevidst nærvær«. Mindfulness træning drejer sig om at anvende meditation som tilgang til at træne evnen til nærvær.

Hvorfor mindfulness træning for ledere? – Baggrund

I vores globaliserede og digitaliserede verden mødes lederen med stejlt stigende krav til performance, online tilstedeværelse og multitasking. Forventningerne til lederens evne til at møde medarbejdernes behov for sparring, nærvær og lydhørhed er usvækkede. Digitale medier overskrider grænser, skaber rum til vækst på mange planer, men kan samtidig berøve lederen for rum til refleksion og genopladning af personlige energiressourcer.

Hvordan holder lederen sig i form mentalt, psykologisk og ressourcemæssigt på den lange bane i forhold til at møde disse udfordringer? Der synes at være et voksende behov i vores tid for, at lederen udvikler personlige strategier og styrkeområder, som et tilstrækkeligt stærkt modsvar til de voksende udfordringer.

Det er her mindfulness træning bliver relevant i kraft af, at det bringer en tilgang ind, der kan styrke lederen i forhold til fokus, klarhed, stressrobusthed og kreativitet.

Ved at integrere en mindfulness praksis i sin dagligdag kan lederen gradvis optræne sin mentale fitness og dermed fungere med stærkere personlige ressourcer og overskud i et presset felt.

Hvordan? – Metoder

Mindlead har udviklet et særligt træningsprogram, hvor mindfulness meditation sættes ind i en ledelsesmæssig kontekst. De fleste chefer har travle liv med en udpræget knaphed på tid til andet end at være forpligtet overfor deres opgaver. Derfor har vi udviklet et trimmet træningsprogram, som karakteriseres ved følgende:

  • Intensivt
  • Realistisk i forhold til tidsforbrug
  • Indeholder de essentielle og virksomme elementer af mindfulnesstræning
  • Ledelsesrelevant
  • Alle deltagere er ledere

Gennem vores kursus »Mindfulness træning – for travle chefer« muliggør vi, at lederen med en samlet investering på i alt 5 kursusdage fordelt over 3 måneder kan tilegne sig viden, metoder og erfaring, så man selvstændigt kan anvende mindfulness i sin hverdag. De 5 kursusdage understøttes af 3 individuelle coachingsessioner.

Mindleads tilgang til meditationstræning indeholder ingen religiøse eller spirituelle over- og undertoner.