om mindlead

Hvorfor mindlead?

Formålet med mindlead er at tilbyde virksomheder og ledere en seriøs og effektiv indføring i ledelsesrelevant mindfulness træning.

Hvem står bag?

Vi er et lille team bestående af to psykologer, Paul Gandil og Paw Risager. Begge har lang erfaring indenfor både erhvervs- og sundhedspsykologi. Vi har det til fælles, at vi begge har haft glæde i vores egne liv af arbejdet med mindfulness træning. Vi oplever, at det har givet os noget vigtigt og essentielt på flere planer både i vores professionelle og personlige liv. Det er denne erfaring sammen med vores generelle viden om effekten af mindfulness træning, der gør, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele og ud i verden med. Vi har også det til fælles, at vi begge har arbejdet med ledelsesudvikling, undervisning og konsulentarbejde i virksomheder og forskellige slags organisationer.

Der er en forskellighed både i vores alder og erfaringsområder, som giver en konstruktiv spænding i forhold til, hvad vi hver især byder ind med. Paul Gandil er den mere erfarne erhvervspsykolog med en længere karriere bag sig, og har selv arbejdet som leder gennem en årrække. Paw Risager har i forhold til mindfulness træningen stor erfaring fra 35 års arbejde med meditation, og har gennemført den formelle uddannelse til mindfulness lærer på Center for Mindfulness på University of Massachusetts Medical Center.

Vores baggrund for at udbyde kurser i mindfulness træning for ledere er således, at vi har en solid dobbelt faglighed og erfaringsbase at trække på – fagligheden indenfor ledelsesudvikling og fagligheden indenfor meditationstræning. Dette er vores baggrund, og dette er vores afsæt for at gøre det, vi brænder for, nemlig at forpligte os på at være en seriøs udbyder af kurser af høj kvalitet i mindfulness træning for ledere og virksomheder.

Mindleads særlige kompetencefelt er kurser til ledere og chefer på executive niveau i både den private og offentlige sektor.

Mindleads kurser tager udgangspunkt i lederens vilkår og retter sig mod at udvikle et sæt af specifikke personlige styrkeområder hos lederen, som gør en forskel i lederens basis for at udøve sit ledelseshåndværk.

Mindleads kurser giver så at sige en »upgrade« af lederens personlige basis for at anvende sit repertoire af deciderede ledelsesfaglige redskaber.

Mindleads træningsprogram er en tilgang til lederudvikling, som er baseret på meditationstræning. Med basis i nyere psykologisk og neurologisk forskning og med erfaring fra arbejde i det erhvervspsykologiske felt, har vi fintunet mindfulness træning til en version, der er specielt tilpasset lederens udfordringer.

Mindleads kurser er en vigtig inspiration til lederen i forhold til, hvordan man opretholder en høj ydelse på den lange bane og samtidig holder balancen i både arbejdsliv, privatliv og i forhold til sin sundhedstilstand.

Mindleads ambition er at være et afgørende trin på din vej frem mod et lederskab i eliteklassen.