referencer

Niels Nørgaard Pedersen, Adm. sygehusdirektør,
Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

For mig har de 5 dages mindlead kursus været godt givet ud. De to undervisere har forskellige kompetencer, som supplerer hinanden godt, så kurset både leverer solid indsigt og træning i mindfulnessteknikkerne samtidig med en kompetent og tidssvarende perspektivering til ledelse. Det har styrket bevidstheden om vigtige ledelsesdimensioner som nærvær, fokus og balance, både i forhold til en selv og i forhold til opmærksomheden på kollegerne. Det har også givet potentiale til at få mere kvalitet ind i møder og omgangen med andre i det hele taget.

 

Anne Zachariassen, Senior Director, DONG Energy A/S

Gennem et internt udviklingsprogram blev jeg for godt et år siden introduceret til mindfulness af mindlead som over 5 dage i løbet af 6 mdr. gennemførte grundig indføring i teori og praksis med en solid basis i forskning. Jeg opnåede ret hurtigt mærkbare resultater i form af mere overskud og nærvær og har bibeholdt en daglig praksis med meditation og yoga. Jeg har også valgt at introducere mindfulness i min egen ledergruppe og her har Mindlead være gode til at sætte det setup sammen som passede præcist til os. Jeg kan anbefale mindlead som en stærk samarbejdspartner på mindfulness vejen.

 

Oluf Borbye Pedersen, forskningsdirektør, professor, dr. med.,
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

»I tre formiddagstimer modtog vi en særdeles kompetent, engageret og inspirerende introduktion til mindfulness, både i teori og praksis. I vores hverdag er vi som forskere og ledere på forskellige niveauer udfordret på tid og faglighed. Derfor er vi mange, som efterlyser et dagligt ophold i et stille men kraftfyldt mentalt fri-rum, hvor vi i stille lyttende nærvær giver slip på mental støj og stress, og trimmes som balancerede og integrerede mennesker. Undervisningen af Paw Robert Risager åbnede denne mulighed og dens mange perspektiver for os deltagere. Jeg kan derfor på det bedste anbefale cand.psych. Paw Robert Risager til enhver arbejdsplads, som vil fremme og udvide det arbejdsmæssige og sociale potentiale i deres medarbejdere.«

 

Christina, cand.mag. Bibliotekar – 8-ugers kursus efterår 2014

»Jeg har med stor tilfredshed og efterfølgende stort udbytte fulgt Paw Robert Risagers 8 ugers mindfulness mbsr forløb. Gennem et dygtigt, sagligt og erfarent ledet forløb formår Paw at både guide og inspirere forløbets deltagere på den enkeltes niveau. Her er ingen slinger i valsen og man føler på intet tidspunkt, at man selv som deltager eller Paw som underviser bevæger sig ud på dybt vand. Paw formår at værne om den enkelte deltager, så man konstant føler sig tryg, mens man bevæger sig ind i nye områder. Kurset er befriende frit for religiøse undertoner og forholder sig nøgternt til området mindfulness, dets virkninger og metoder. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til alle, der overvejer at tage et kursus i mindfulness hos Paw.«

 

Søren Søndergård Kjær, direktør
Plan & Teknik, Dragør Kommune

»Jeg har brugt Paul Gandil som coach gennem mere end ti år som kontorchef og afdelingschef i Miljøministeriet. Samarbejdet har været af væsentlig betydning for min udvikling som leder, og samarbejdet med Paul har været nyttigt i forhold til den daglige udfordring med work life balance. Pauls coaching har for mig været karakteriseret af integritet, professionalisme og positive værdier. Paul har evnen til at give den feedback og stille det spørgsmål, som får tiden til at stå stille mens man bogstavelig talt kan mærke, at der skabes ny erkendelse og nybrud i ens indre tilstand. Og samarbejdet med ham har givet værdi løbende på min vej gennem de forskellige funktionsniveauer. Jeg har ikke tøvet med at anbefale Paul til kollegaer og gode venner.«

 

Julie Waras Brogren, marketing director
Novo Nordisk A/S

»Tak for dit [Paul Gandil] store bidrag til mig, team medlemmer og bekendte. Min oplevelse var, at du kunne tale til både min fornuft og følelser i et meget klart sprog – respektfuldt og i øjenhøjde – så klart at jeg kunne justere mine tanker og handlinger lidt i den retning jeg ønskede. Det er imponerende!… og jeg har været hos mange coaches gennem tiderne. Derfor er jeg særlig taknemmelig for dit bidrag, dengang jeg havde brug for det. Og jeg er så glad for at have kunnet give denne inspiration og dette ’mulighedsvindue’ videre til lederkolleger, team medlemmer og bekendte.«

 

Tina Lundsgård, filialdirektør
Nordea Bank A/S

»Gennem mit coachingforløb hos Paul Gandil, oplevede jeg hurtigt en markant positiv forandring. Med Pauls hjælp erfarede jeg, at jeg kan bruge mine tidligere begrænsninger og mønstre samt fortidens arbejdsmæssige udfordringer som drivkraft til at forme og nå nye mål og succeser. Forløbet har været en vigtig milepæl i mit arbejdsliv. Det har givet mig en dybde og inspiration til nye måder at anskueliggøre tingene på, og nye muligheder har åbnet sig for mig. Jeg er taknemmelig over det mentale overskud, den energi, som jeg har genfundet og de nye ressourcer, som jeg har fået ind i mit arbejdsliv. Jeg føler mig styrket og ser mig et helt andet sted i dag, end da jeg startede. Jeg kan give de bedste og varmeste anbefalinger til et coachingforløb med Paul.«