Berlingske: »Bliv en nærværende leder gennem mindfulness«

http://m.business.dk/?article=25729350-Bliv-en-naervaerende-leder-gennem-mindfulness#

Lederudvikling og -kurser er noget, der bliver satset på i toppen af det danske arbejdsmarked, specielt selvledelse og samarbejde. Her kan mindfulness måske være nøglen til større nærvær.

Af: Simone Okkels sokk@berlingskemedia.dk

Mindlead står der på messingskiltet over dørklokken. Bag døren er en skranke, hvor receptionisten viser en ind i venteværelset. Her er ingen røgelse, ingen religiøse figurer og ingen lotusblomster og bambuspinde. Her er mindfulness-kurserne tiltænkt ledere, som et værktøj til at klare det stigende antal opgaver, en leder skal kunne varetage, og her arbejder to erhvervssundhedspsykologer dagligt med mindfulness som tilgang til udvikling af ledelse og reduktion af stress.

»Der er sket noget i vores liv og vores måde at drive organisationer og ledelse på, hvor mindfulness passer godt ind. For at fungere som en effektiv og god leder i dag, skal man både kunne bearbejde store mængder information og tackle hurtige forandringer og samtidig være en nærværende leder. Det giver stress og et kæmpe krydspres,« siger Paul Gandil, erhvervs- og sundhedspsykolog og partner i Mindlead.

Det pres, der er på ledere, kan mindfulness hjælpe med at bearbejde. Derfor har Paul Gandil sammen med Paw Robert Risager, selvstændig konsulent i det erhvervspsykologiske felt, uddannet mindfulnessinstruktør og partner i Mindlead, lavet et kursusforløb designet til ledere.

Alle religiøse associationer er fjernet og konceptet strippet ind til benet, hvor kun den pragmatiske træning er i fokus. Fem dages intensiv træning, som en kickstart til at starte en såkaldt praksis – en daglig anvendelse af mindfulness.

»Der er et fint rationale for mindfulnesstræning, som måske ikke er så meget med i billedet i anden lederuddannelse. Mindfulness adskiller sig ved at være bygget over en meditationstræning og et arbejde på at opbygge mentale ressourcer,« siger Paul Gandil og suppleres af Paw Robert Risager:

»En leder skal have mange redskaber, og man kan tage mange kurser og uddannelser, men det hele kommer jo ned til, at det er et menneske, der skal kunne håndtere alle disse redskaber, og det her er udgangspunktet for ledelsesfagligheden er. Mindfulness er ikke en erstatning af de kompetencer, men en opgradering af den person, som skal kunne håndtere dem.«

Ikke bare en modebølge

For mange lyder mindfulness måske som en ny modebølge, startet af smarte Hollywood-folk med rosenkranse om håndleddene, Kabbala-mantraer i hovedet og medlemskort til både det nyeste pilatescenter og detoxinstitut i tegnebogen.

Men mindfulness har efterhånden en del tung neurologisk forskning bag sig. Meditation, fokusering på nuet og nærvær er vigtige elementer i mindfulness, og ved at meditere sker der faktisk strukturelle forandringer i hjernen. Nogle områder vokser, mens andre skrumper.

Forskere fra Harvard, Yale og the Massachuttes Institute of Technology fandt tilbage i 2006 bevis på at meditation kan ændre hjernens fysisk og skanninger viste, at de områder, som behandler kognitive og følelsesmæssige indtryk, blev tykkere, og områder med stress reaktivitet skrumpede.

»Det paradoksale er, at selv om mindfulness kan lyde lidt spirituelt og flyvsk og halvreligiøst og med røgelsespinde, så er det faktisk noget, som er solidt forankret i noget forskningsmæssigt. Vi har hele den moderne hjerneforskning med,« siger Paul Gandil og tilføjer:

»Sammenligner man mindfulness med anden lederudvikling, så er det i virkeligheden dét, der er mest evidens for, fordi man har lavet så meget forskning på lige dette område. Det er lidt spøjst.«

Og når først det religiøse er pillet ud af mindfulness, så er fokus på mindfulness i sin rene forstand, og det tror professor i ledelsesfilosofi ved CBS Sverre Raffnsøe, er noget der i stigende grad efterspørges i dag.

»Umiddelbart tror jeg, at det bliver efterspurgt, fordi de eksistentielle ting og det at kunne forholde sig til andre mennesker i stigende grad bliver efterspurgt i dag. Både hos ledere og medarbejdere som en del af at kunne varetage sit job ordentligt,« siger han.

Han mener, det er vigtigt at ledere i dag i højere grad tager den menneskelige dimension med i overvejelserne om den måde, man driver ledelse på. For selvledelsen og motivationen er i stigende grad blevet afgørende i det moderne arbejdsliv og dermed også afgørende i ledelsen, siger Sverre Raffnsøe.

»Det er også en forudsætning for at få noget ud af de mennesker, der er på arbejdspladsen. Kan man ikke det, går man glip af en vigtig menneskelig ressource – hvis man ikke kan motivere folk, hvis man ikke kan hjælpe folk med at håndtere de mere eksistentielle problemer, man kan stå med på arbejdet,« siger han og tilføjer:

»Her kan mindfulness spille ind. Det handler jo netop om nærvær i forhold til den situation man er i nu og her. På det generelle overordnede plan så rammer mindfulness noget som er afgørende i dag.«