NY Temadage

Få en inspirerende temadag om mindfulness i virksomheden. På temadagen kan I få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan mindfulness styrke virksomhedens resilience?
  • Hvordan kan mindfulness være med til at udvikle trivslen på arbejdspladsen?
  • Hvordan kan mindfulness bruges som mental træning og øge performanceniveauet?
  • Hvordan kan mindfulness indgå i jeres ledelsesgrundlag?

Vi tilrettelægger temadagen i samarbejde med jer, så vi sikrer et udbytte I kan arbejde videre med.

Temadagen vil forme sig som en workshop, hvor vi skifter mellem korte oplæg, praktiske øvelser i mindfulness og dialog med deltagerne om anvendelsen i deres hverdag.